Valmennukset

Keskitymme triathlon, juoksu, pyöräily ja uinti valmennukseen.

Yksilövalmennus

Esititeto lomakkeen, keskusteluiden ja ajanmittaan parantuvan vuorovaikutussuhteen pohjalta alkaa valmennuksellinen polku kohti tavoitteita. Matkalle osuu monta pohdittavaa asiaa, ratkaisukykyä tarvitaan, päätöksiä pitää tehdä ja luottamusta pitää syntyä! Lopulta urheilijana, sekä valmentajana voi kehittyä monella lailla. Yksilövalmennuksessa sinulle laaditaan henkilökohtainen valmennus suunnitelma, mikä parhain tavoin tukee sinun tavoitetta ja elämän kokonaisuutta. Jotta sinä viihdyt ja voit hyvin.  Harjoittelu on laadukasta ja kehittävää pitäen motivaatiota yllä. Kovankin urheilijan sydämen pitää iloita, liekin roihuta. Henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi ryhmissä pääsee tavoitteesta riippumatta kokemaan myös innostavan ryhmähengen viikottaisissa yhteisharjoituksissa. Mutta myös etänä valmennusta tehdään yhtä hyvin.

Harjoitussuunnitelma

Huippu-urheilija ja kuntoliikkuja kohtaavat samat haasteet harjoittelussaan. Tavoitteesta tai kuntotasosta riippumatta harjoittelussa on kyse optimoinnista. Kuntotason nosto vaatii tietotaitoa harjoittelun oikea-aikaisuudesta ja kuormituksesta sen sisällä. Sinulle tehdään vuosisuunnitelma, joka sisältää harjoittelun kausittaiset painopisteet ja pääsisällön. Vuosi- ja kausisuunnitelma ovat perusta järkevään ja kestävään kehitykseen harjoittelussa. Tämä luo pohjan kuukausittain tehtävälle viikkorytmitykselle ja itse päivittäiselle valmennustyölle. Tämä tarkoittaa tutustumista valmennettavaan, hänen tavoitteisiin. Minkä jälkeen kuvioon astuu valmennuksellinen näkemys, tietotaito ja päätöksen teko. Tarvitaan laaja-alainen valmennus näkemys, asioille oikeat suuntaviivat, kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin ja toisaalta pitää kiinni päätöksistä.