GoProfile

Motivoiva ja visuaalisesti miellyttävä GoProfile tuo laatua ja intoa harjoitteluun.

Yksilöity oma profiili

Goprofilesta näet viikko-ohjelmat, sykealueet, viestit ja sanalliset selvennykset harjoituksiin liittyen.  Goprofileen asetetaan sinulle perustiedot. Aerobinen- ja anaerobinen kynnys, maximi. Tietojen perusteella valmentajan on helppo hallita valmennettaviaan. Myös treenava omaksuu selkeän ja helpon Goprofilen käyttönäkymän.

HARJOITUKSET TALTIOITUU SYKEMITTARIN KAUTTA JÄRJESTELMÄÄN

Goprofile on tärkeä työkalu valmentajalle. Sen kautta pystyy reaaliaikaisesti seurata harjoittelun etenemistä. Valmentaja on näin mukana jokaisessa harjoituksessa ilman tarvetta fyysiselle läsnäololle. Harjoittelun toteutus pysyy juuri sellaisena kuin sen olemme yhdessä suunnitelleet. Valmennus Gorpofilella pohjautuu ammattivalmentajan jatkuviin ratkaisuihin harjoitteluasi kohtaan.

Goprofile on koodattu Polar Flown pariksi. Liikkujan käyttäessä Polarin Flow järjestelmää, käy Goprofile noutamassa liikkujan tehdyn harjoitusdatan Polar Flowsta, syke keskiarvot ja harjoituksen ajallisen pituuden. Näin treenit merkkaantuu tehdyksi.  Omalta Goprofile sivultaan voi treenin napauttaa tehdyksi myös käsin. Jos sattuu käyttämään Garmin tai muita vastaavia mittareita.